• انجمن پزشکی خواب ایران
  • انجمن پزشکی خواب ایران

Iranian Sleep Medicine Society President Note

The history of surgery and medicine in Iran must be one of the oldest in the world.

It began from Persian Empire with more then 2500 year ago.
Borzoyee and Bozorgmehr were famous physician before Islam.
After Islam, many iranian philosopher and physician developed medicine and surgery like Farabi, Razi, Jorjani and Avicenna who is the most important Iranian pioneer of medicine and his text book (Ghanon ) had been used for almost 1000 years.
The modern medicine established 120 years ago by Amir Kabir who revolutionized the education by starting Darolphonon Academy.
At the present time almost 100/000 M.D serving 72 million population in Iran.
There are 38 medical school involve with medical training. 100 medical society are active

...

آزمایشگاه خواب

آزمایشگاه خواب
پلی سمنوگرافی بهترین روش تشخیص در بسیاری از اختلالات خواب می باشد. بیمار یک شب در آزمایشگاه خواب می خوابد و توسط الکترودهای کوچکی که به بدن وی وصل می گردد،اطلاعات خواب شبانه وی در رایانه ثبت می گردد. اطلاعات مورد نظر توسط پزشک متخصص طب خواب تحلیل و بررسی می گردد و نتیجه آن به پزشک درمانگر بیمار ارائه می گردد.

 

 

 


در این آزمایش سطح اکسیژن خون، وضعیت بدن بیمار، خرخر، وقفه های تنفسی انسدادی و مرکزی، حرکات اندام ها، عمق و نوع خواب، نوار و ضربان قلب، نوار مغز بیمار در لحظه لحظه خواب وی ثبت و بررسی می شود.

 


پزشک با بررسی نتیجه پلی سمنوگرافی علاوه بر تعیین نوع بیماری شدت آن را نیز تشخیص می دهد و با توجه به بررسی های بالینی روش درمان را انتخاب می کند.

Contact

Address: 2nd Floor, #42, Noor Clinic, Yousefian St, Motahari Clinic, Tehran, Iran.
Tel: 021-88449045