چاپ
دسته: صفحات وب سایت
بازدید: 18

اطلاعات ثبت نام:

هزینه ثبت نام برای:

متخصصین ۵۰ هزار تومان

پزشکان عمومی و دندانپزشکان: ۳۰ هزار تومان

روانشناسان: ۳۰ هزار

جهت ثبت نام ابتدا وجه را به حساب جاری شماره  191443475 نزد بانک رفاه شعبه مجتمع بیمارستان امام خمینی به نام انجمن علمی پزشکی خواب ایران یا به شماره کارت  5894631520089061 به نام امین آمالی، واریز نموده، سپس فرم ثبت نام را پر کرده و شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری انتقال وجه را در آن وارد فرمایید. پس از واریز تصویر فیش همراه نام ونام خانوادگی وشماره ملی از طریق تلگرام به شماره 09138641699 ارسال فرمایید.  فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشید.