فرمت ارسال خلاصه مقالات

 

چکیده (فارسی)

چکیده فارسی باید حداکثر در 350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش فارسی B Nazanin انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

عنوان (سایز فونت 16و بولد)

نام نویسنده یا نویسندگان (سایز فونت 12 و بولد) و وابستگی سازمانی (سایز فونت 12 و ایتالیک)

مقدمه (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد) 

اهداف (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

روش اجرا (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد )

نتایج (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

بحث و نتیجه گیري (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای اهداف، روش اجرا و نتایج از گزارش مورد (موارد) استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD  ارسال شود.

 

چکیده (انگلیسی)

چکیده انگلیسی باید حداکثر در350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش انگلیسی Times New Roman انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

Title (سایز فونت 16 و بولد)

Researchers (سایز فونت 12 و بولد) و Affiliation (سایز فونت 12 و ایتالیک)

Background (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)  

Objectives (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Methods (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Results (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Conclusions (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای Objectives و Methods و Results از Report استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD ارسال شود.

 

فرم ثبت نام

فرم درخواست ثبت نام

*** تکمیل قسمت های ستاره دار قرمز رنگ الزامی می باشد، در غیر این صورت فرم شما ارسال نخواهد شد.
* نام * نام خانوادگی * کد ملی
* شماره شناسنامه * صادره از  سال دریافت آخرین مدرک تحصیلی
* جنسیت زن مرد تاریخ تولد محل فعالیت
استان 
* شماره نظام پزشکی تاریخ آخرین تمدید شهر 
بخش 
لطفا تمامی مدارک تحصیلی و سال اخذ آن را به ترتیب تکمیل نمائید.
مدک تحصیلی در رشته سال اخذ مدرک
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تخصص
فوق تخصص
دکتری (Ph.D)
سایر مدارک
نوع فعالیت
هیئت علمی   پیمانی
آزاد   قراردادی
رسمی   طرح
پیام آور   سایر
کد پستی
* ایمیل
تلفن ثابت
* تلفن همراه
آدرس
آیاعضو سامانه آموزش مداوم کشور می باشید؟  بلی خیر لطفا دانشگاه مبدا را ذکر نمایید
* تاریخ پرداخت * شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری