فرم عضویت


لطفا فرم زیر را کامل نموده سپس ثبت نمایید.
قبل از تکمیل فرم هزینه ثبت نام را به حساب انجمن واریز نموده و قبض آن را به همراه دو قطعه عکس 4*3 و کپی آخرین مدرک تحصیلی به آدرس انجمن ارسال نمایید. درصورتیکه مایلید عکس شما در کنار نامتان در تارنمای انجمن در صفحه اعضای انجمن قرارگیرد، لطفا عکس دیجیتال خود را در فرم زیر ثبت نمایید.