شرایط عضویت


عضویت در انجمن پزشکی خواب به طرق زیر می باشد:


عضویت پیوسته: كلیه افرادی كه حداقل دارای تخصص در یكی از رشته های گوش و حلق و بینی، روانپزشكی، نورولوژی، كودكان، دندانپزشكی، طب كار، ریه، غدد و ترمیمی باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

عضویت وابسته: كلیه كسانی كه دارای درجه دكترا در یكی از رشته های پزشكی و دندانپزشكی باشند و كلیه افرادی كه دارای تحصیلات كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی وابسته به علوم پزشكی هستند.


حق عضویت سالیانه:
یكصد و پنجاه هزار ( 150.000) ریال.


مدارك مورد نیاز:
پرداخت حق عضویت.
* دو قطعه عكس 4×3.
كپی آخرین مدرك تحصیلی.
* فرم تكمیل شده درخواست عضویت.


مزایای عضویت در انجمن :
* دریافت بولتن تازه های پزشكی خواب.
* دریافت اطلاعات از كنگره های مرتبط داخلی و خارجی .
* امكان شركت در دوره ها، كارگاه ها و برنامه های آموزشی انجمن با تخفیف مخصوص اعضا.
* امكان دریافت كمك مشاوره ای در زمینه های تحقیقاتی پزشكی خواب.
* امكان استفاده از بانك های اطلاعاتی انجمن .
* شركت در پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پزشكی خواب متناسب با تخصص و گرایش فرد .


لغو عضویت:
عضویت در انجمن در یكی از موارد زیر خاتمه می یابد:
* استعفای كتبی عضو.
* عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی كه هیئت مدیره تعیین می نماید.
* درصورتی كه هیئت رئیسه انجمن به هر دلیلی تصمیم به لغو عضویت یكی از اعضاء‌ نماید، ضمن اعلام علت آن به عضو مربوطه، می تواند نسبت به آن اقدام نمایند.
* درصورت انصراف و لغو عضویت در انجمن قبل از پایان مدت آن ،‌ حق عضویت مسترد نخواهد شد.

عضویت دانشجویان:
دانشجویان پزشكی، دندانپزشكی و علوم وابسته نیز می توانند با پرداخت حق عضویت و ارائه كپی كارت دانشجویی، به عضویت انجمن درآیند.

نكات مهم درخصوص عضویت در انجمن:
* عضویت در انـــجمن به معنای مجوزفعالیت در زمـینه پزشكــــی خواب نمی باشد.
* پس از ارسال فرم ثبت نام، برای هر فرد كارت عضویت درانجمن صادر و برای ایشان ارسال می گردد.
* عضویت برای مدت یك سال می باشد و پس از آن سالانه با پرداخت حق عضویت و ارسال فیش آن به همراه كارت عضویت (جهت تمدید تاریخ اعتبار) عضویت در انجمن برای یك سال دیگر ادامه خواهد یافت.
* عضویت در انجمن به منزله مجوز فعالیت موسسات و مراكز آموزشی تحقیقاتی و درمانی در زمینه پزشكی خواب نمی باشد و هر یك برای این موضوع باید مراحل قانونی خود را طی نمایند.
* پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی های انجمن برای عضو ایجاد نخواهد كرد.