فرمت ارسال خلاصه مقالات

 

چکیده (فارسی)

چکیده فارسی باید حداکثر در 350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش فارسی B Nazanin انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

عنوان (سایز فونت 16و بولد)

نام نویسنده یا نویسندگان (سایز فونت 12 و بولد) و وابستگی سازمانی (سایز فونت 12 و ایتالیک)

مقدمه (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد) 

اهداف (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

روش اجرا (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد )

نتایج (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

بحث و نتیجه گیري (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای اهداف، روش اجرا و نتایج از گزارش مورد (موارد) استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD  ارسال شود.

 

چکیده (انگلیسی)

چکیده انگلیسی باید حداکثر در350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش انگلیسی Times New Roman انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

Title (سایز فونت 16 و بولد)

Researchers (سایز فونت 12 و بولد) و Affiliation (سایز فونت 12 و ایتالیک)

Background (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)  

Objectives (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Methods (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Results (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Conclusions (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای Objectives و Methods و Results از Report استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD ارسال شود.

 

اطلاعات ثبت نام:

هزینه ثبت نام برای:

متخصصین ۵۰ هزار تومان

پزشکان عمومی و دندانپزشکان: ۳۰ هزار تومان

روانشناسان: ۳۰ هزار

جهت ثبت نام ابتدا وجه را به حساب جاری شماره  191443475 نزد بانک رفاه شعبه مجتمع بیمارستان امام خمینی به نام انجمن علمی پزشکی خواب ایران یا به شماره کارت  5894631520089061 به نام امین آمالی، واریز نموده، سپس فرم ثبت نام را پر کرده و شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری انتقال وجه را در آن وارد فرمایید. پس از واریز تصویر فیش همراه نام ونام خانوادگی وشماره ملی از طریق تلگرام به شماره 09138641699 ارسال فرمایید.  فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشید.

 

 

 

 

آقای دكتر محمد فرهادی
رئیس انجمن، متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران


 

آقای دكتر میرفرهاد قلعه بندی
نائب رئیس انجمن، متخصص روانپزشكی فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران


 

آقای دكتر خسرو صادق نیت حقیقی
دبیر انجمن و متخصص طب كار، فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران


 

خانم دكتر شبنم جلیل القدر
متخصص اطفال , فلوشیپ اختلالات خواب


 

آقای دكتر امین آمالی
متخصص گوش و حلق و بینی


 

دکتر زهرا بنفشه آل محمد
متخصص طب كار، فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

دکتر امرا 

دکتر فريبرز رضایی طلب
متخصص نورولوژي

زیر مجموعه ها