آقای دكتر محمد فرهادی
رئیس انجمن، متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران


 

آقای دكتر میرفرهاد قلعه بندی
نائب رئیس انجمن، متخصص روانپزشكی فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران


 

آقای دكتر خسرو صادق نیت حقیقی
دبیر انجمن و متخصص طب كار، فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران


 

خانم دكتر شبنم جلیل القدر
متخصص اطفال , فلوشیپ اختلالات خواب


 

آقای دكتر امین آمالی
متخصص گوش و حلق و بینی


 

دکتر زهرا بنفشه آل محمد
متخصص طب كار، فلوشیپ اختلالات خواب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

دکتر امرا 

دکتر فريبرز رضایی طلب
متخصص نورولوژي