بی خوابی یا کم خوابی (Insomnia)

بی خوابی یا کم خوابی به معنای كمبود خواب از نظر كمی و یا كیفی است كه می تواند با یك یا چند حالت زیر مرتبط باشد.


* مشكل در به خواب رفتن.
* بیدار شدن های مكرر در طی شب و مشکل به خواب رفتن مجدد.
* بیدار شدن صبح خیلی زود.
* خوابی كه سبب شادابی و سرحالی نگردد.

خواب ناکافی با تعداد ساعاتی كه یك فرد می خوابد یا زمانی كه طول می كشد تا به خواب برود تعریف نمی شود. افراد از نظر نیازشان به خواب و میزان رضایتمندیشان از خواب با هم متفاوتند. خواب ناكافی ممكن است سبب مشکلاتی در طی روز از جمله احساس خستگی، کمبود انرژی، مشکل تمرکز حواس و تحریك پذیری گردد.
بعضی شرایط سبب می شود كه افراد بیشتر از خواب نا كافی شكایت داشته باشند از جمله آنها می توان به سن بالا، جنس مؤنث و سابقه افسردگـی اشاره كرد. اگـر شرایط فـوق با اضطراب و تنش ، بیماری جسمـی یا مصـرف بعضی از داروها همراه شود احتـمال بروز خـواب ناكافی بیشتر می شود.
خواب ناكافی علل متعددی می تواند داشته باشد: بیماریهای جسمی مثل آرتریت، نارسایی قلبی، آسم، آپنه خواب و پركاری تیرویید و پاركینسون.
بیماریهای روحی روانـی مثل افسردگی و اضطراب و عادات نامناسب مثل مصرف قهوه زیاد، مصرف سیگار یا الكل قبل از خواب یا خواب بعدازظهر بیش از حد. تشخیص خواب نا كافـی با بررسی تاریخجه بیمار و معاینات توسط پزشك داده می شود. درمان این بیماری با برطرف كردن علل ایجاد كننده آن و اصلاح عادات بیمار میسر است.