آزمایشگاه خواب
پلی سمنوگرافی بهترین روش تشخیص در بسیاری از اختلالات خواب می باشد. بیمار یک شب در آزمایشگاه خواب می خوابد و توسط الکترودهای کوچکی که به بدن وی وصل می گردد،اطلاعات خواب شبانه وی در رایانه ثبت می گردد. اطلاعات مورد نظر توسط پزشک متخصص طب خواب تحلیل و بررسی می گردد و نتیجه آن به پزشک درمانگر بیمار ارائه می گردد.

 

 

 


در این آزمایش سطح اکسیژن خون، وضعیت بدن بیمار، خرخر، وقفه های تنفسی انسدادی و مرکزی، حرکات اندام ها، عمق و نوع خواب، نوار و ضربان قلب، نوار مغز بیمار در لحظه لحظه خواب وی ثبت و بررسی می شود.

 


پزشک با بررسی نتیجه پلی سمنوگرافی علاوه بر تعیین نوع بیماری شدت آن را نیز تشخیص می دهد و با توجه به بررسی های بالینی روش درمان را انتخاب می کند.